Szkolny Konkurs Plastyczny „WITAJCIE W NASZEJ BAJCE”

Szkolny Konkurs Plastyczny „WITAJCIE W NASZEJ BAJCE”

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

Celem konkursu jest:

• rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci poprzez prace plastyczne,

odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,

• budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,

• propagowanie idei głośnego czytania dzieciom,

• przybliżenie i zainteresowanie dzieci literaturą,

• rozbudzenie kreatywności i wiary we własne możliwości,

• wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne zapoznanie się z literaturą Jana Brzechwy.

Konkurs jest adresowany do dzieci, które wykonają pracę plastyczną pt. „Witajcie w naszej bajce”, przedstawiającą scenę z wybranego utworu Jana Brzechwy wraz z tłem/otoczeniem. Cała powierzchnia pracy powinna być wypełniona treścią. Praca może być wykonana dowolną techniką płaską, np.: kredkami, farbami, pisakami, kolorową kredą, może być to wydzieranka z kolorowego papieru, itp. i może powstać na podłożu, tj.: papier, brystol. Format pracy to A4 (pion lub poziom).

Każdy z uczestników może złożyć maksymalnie jedną pracę.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przyniesienie jej do biblioteki od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 18 listopada br.:

Oceny prac dokona Jury konkursowe.

Spośród uczestników zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca w kategoriach:

A) uczniowie oddziału przedszkolnego,

B) uczniowie klas I – III,

C) uczniowie klas IV-VI,

D) uczniowie klas VII – VIII.

Laureaci otrzymają nagrody książkowe.

Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z protokołem i prace laureatów zostaną opublikowane

w na stronie FB szkoły i w bibliotece szkolnej do dnia 25 listopada 2022 r.

Wyróżnione przez Jury prace plastyczne będą zaprezentowane na gazetce w bibliotece szkolnej. Wystawie będzie towarzyszyć akcja czytania utworów Jana Brzechwy w bibliotece podczas trwania przerw między lekcjami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *