Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie o godzinie 8:00 zabrzmiał pierwszy dzwonek, który przypomniał, że wakacje się skończyły i czas wracać do szkoły. Dyrektor Honorata Rosołowska- Linert powitała obecnych na rozpoczęciu Nowego Roku Szkolnego 2023/2024: Wójta Gminy Wierzbinek dra Pawła Szczepankiewicza i Księdza Proboszcza Parafii Sadlno Damiana Bułakowskiego oraz Nauczycieli, Uczniów, Rodziców i Pracowników Obsługi. Szczególnie ciepło przywitała nowych pracowników: panią Dorotę Czeladzińską – psychologa i panią Agnieszkę Liśkiewicz a także przedszkolaków i uczniów klasy I.

Uczniowie usłyszeli, że od września w szkole będzie realizowana innowacja pedagogiczna w klasach I-VIII autorstwa Dyrektora Szkoły, które zakłada, że ilość prac domowych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego będzie ograniczona do minimum, z wydłużonym czasem na realizację i oceniana na bieżąco. Nie będzie za brak prac domowych ocen niedostatecznych. Z pozostałych przedmiotów prace domowe będą tylko dla chętnych w takiej formie, która pozwoli uczniom rozwijać ich kreatywność i oczywiście doceniane oceną. Wierzymy, że zminimalizowanie ilości prac domowych przyczyni się do tego, że nasi uczniowie będą mieli więcej czasu na czytanie lektur, przygotowanie się do odpowiedzi, kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych, że będą mieli więcej wolnego czasu dla najbliższych i na realizację swoich pasji.

Dyrektor przypomniała, że jest naprawiony plac zabaw i wyczyszczona przy nim nawierzchnia. Podziękowała Panu Wójtowi za środki na ten cel a Prezesowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z Wierzbinka – za wykonanie prac. Zwracając się do uczniów zaapelowała aby korzystali z niego zgodnie z przeznaczeniem a będzie służył kolejne lata najmłodszym i młodzieży. Poinformowała również, że w wakacje zostały zakupione i zainstalowane 3 tablice interaktywne. Dwie sfinansował Organ Prowadzące za co kolejny raz Pani Dyrektor podziękowała Panu Wójtowi a na jedną środki pozyskała Rada Pedagogiczna organizując różne zbiórki i kiermasze oraz 1000zł dołożyła Rada Rodziców za co podziękowania zostały skierowane na ręce Przewodniczącej Rady Rodziców.

Pani Dyrektor złożyła życzenia Nauczycielom i Pracownikom – zadowolenia z pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności, Uczniom i Rodzicom – satysfakcji ze szkolnych sukcesów, chęci do podejmowania nowych edukacyjnych wyzwań oraz wielu okazji do pogłębienia koleżeńskich relacji oraz przekazała życzenia Ministra Edukacji Narodowej Przemysława Czarnka i Kuratora Oświaty w Poznaniu Roberta Gawła.

Wójt Gminy Wierzbinek dr Paweł Szczepankiewicz przypomniał o tym jak ważna w życiu młodego człowieka jest edukacja i również złożył najlepsze życzenia całej społeczności szkolnej.

Rozwój intelektualny każdego człowieka jest bardzo ważny, ale należy też pamiętać o duchowym. Nie mogło zabraknąć mszy świętej i błogosławieństwa bożego na Nowy Rok Szkolny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *