„Narodowe Czytanie”

,,Narodowe Czytanie” jest doskonałą okazją do uwrażliwiania młodego pokolenia na  piękno literatury polskiej. 8 września 2023 roku nasi uczniowie mieli okazję wziąć udział w wydarzeniu zorganizowanym przez Wójta Gminy Wierzbinek dra Pawła Szczepankiewicza oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. W pięknej scenerii nad stawem za pałacykiem w Wierzbinku wysłuchali fragmentów powieści Elizy Orzeszkowej ,,Nad Niemnem”. Zwieńczeniem akcji było przekazanie dla szkół egzemplarzy powieści i pamiątkowych zakładek do książki dla każdego ucznia. Dziękujemy za zaproszenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *