Majowe święta

,,Majowe święta” – pod tym hasłem w obecności zaproszonych gości i pięknej scenerii odbył się uroczysty apel poświęcony historycznym rocznicom. Prowadzący, przywołując ,,ducha historii”, przenieśli zgromadzonych w przeszłość, recytatorzy wspomnieli o wielkich sprawach naszego narodu, natomiast pieśni patriotyczne w wykonaniu chórzystów ujęły za serca całą społeczność szkolną oraz zaproszonych gości.  Cenną lekcją dla wszystkich było wystąpienie Pana dr. Pawła Szczepankiewicza – Wójta Gminy Wierzbinek, który zaznaczył, że miłość do ojczyzny powinna być bezwarunkowa, tak samo jak do ojca i matki.

 Dziękujemy Szanownym Gościom za przyjęcie zaproszenia i obecność.

Pani Dyrektor Honorata Rosołowska-Linert składa podziękowania: za przygotowanie uczniów klas III, VI i VII montażu słowno- muzycznego p. Wicedyrektor Annie Jaskulskiej, Anecie Tokarskiej, Ewie Sylwestrzak i Annie Derda-Ciesielskiej, chórkowi pod batutą p. Katarzyny Tylczyńskiej, za dekorację p. Katarzynie Kostrzak, Emilii Zakrzewskiej, Darii Szauer, Liliannie Mateli, Ewelinie Lewandowskiej, Marlenie Malcer i Anecie Tokarskiej, za przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości p. Emilii Zakrzewskiej, Monice Kołodziejczak, Beacie Antczak, Beacie Rosiak, Aldonie Waszak, Marlenie Malcer, Ewelinie Lewandowskiej i Magdalenie Puszkiewicz, za zaproszenia i podziękowania p. Liliannie Mateli i Darii Szauer.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *