Chrzest Polski

Dnia 13 kwietnia 2023 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Chrztu Polski, które przypada 14 kwietnia. Jest to stosunkowo nowe święto w kalendarzu, gdyż zostało ustanowione przez Sejm w 2019 r. Święto Chrztu Polski upamiętnia jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszej Ojczyzny. Wówczas książę Polan – Mieszko I – wraz ze swym najbliższym otoczeniem przyjął chrzest, co dało początek procesowi chrystianizacji, zjednoczenia plemion oraz powstania Państwa Polskiego. Uczniowie klas szóstych przygotowali scenki, w których nawiązali do tych wydarzeń oraz przybliżyli społeczności szkolnej wiedzę historyczną o minionych czasach i ludziach, którzy wtedy żyli i mieli wpływ na dzieje naszego państwa. Całości przedstawienia dopełniła muzyka nawiązująca do czasów średniowiecza. Na zakończenie uroczystości został odśpiewany przez chór szkolny hymn „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Słowa te, były hasłem przewodnim naszej uroczystości. Dziękujemy gościom ks. Proboszczowi Krzysztofowi Antczakowi oraz Wójtowi Gminy Wierzbinek dr Pawłowi Szczepankiewiczowi, którzy swoją obecnością uświetnili naszą szkolną uroczystość. Dla wszystkich zgromadzonych była to ważna lekcja historii. Na zakończenie apelu Pani Dyrektor podziękowała za piękny występ uczniom klas VI – tych oraz chórowi szkolnemu pod kierunkiem p. Katarzyny Tylczyńskiej. Podziękowania skierowała do nauczycieli zaangażowanych w przygotowanie uczniów m.in paniom: Agnieszce Marciniak, Annie Derda – Ciesielskiej, Anecie Tokarskiej, Magdalenie Puszkiewicz oraz paniom odpowiedzialnym za piękne stroje i dekoracje: Katarzynie Kostrzak, Darii Szauer oraz Emilii Zakrzewskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *